Energetische headset

In samenwerking met SNN en UMCG

In samenwerking met het UMCG werkt Relitech aan een prototype om zonder masker de energetische belasting van werknemers, patienten en sporters te monitoren tijdens inspanning teneinde overbelasting te voorkomen. Door de vergrijzende werkpopulatie en aanwezigheid van chronische ziektes is overbelasting een serieus probleem en kan het leiden tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. Traditioneel kan overbelasting middels worden gemeten met een mondmasker, dat als belemmerend en benauwend wordt ervaren door de hoge ademhalingsweerstand.

In dit project wordt een systeem gerealiseerd om zonder mondmasker de monitoring te kunnen doen. Het beoogde resultaat bestaat uit een headset die is uitgerust met sensoren om O2-verbruik en CO2-productie te meten. Grote uitdaging hierbij is om nauwkeurig ademgassen te meten en accurate resultaten te geven ondanks de invloed van de stroming van de buitenlucht. Eindresultaat van dit project is een prototype van een energetische headset, dat met succes is getest tijdens een experiment, waar het systeem is vergeleken met gangbare systemen met mond masker.